دنبال کردن
7
گزارش ویدیو

سیزدهمین نشست هیأت پژوهی | الگوی تعامل هیأت مذهبی | کارشناس: حجت الاسلام محمدمجید دائی دائی (کارشناس ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) | جامعه ایمانی مشعر

پربازدیدترین